UAB „Limeta“ veikia metrologinė laboratorija

UAB „Limeta“ veikia  medicinos technikos laboratorija. Akredituota laboratorija suteikia šias paslaugas ir išduoda bandymų protokolus:

          medicinos prietaisų saugos ir techninės būklės parametrų bandymai,

          medicininių diagnostinių rentgenografijos, rentgenoskopijos, mamografijos, dantų rentgeno aparatų ir skaitmeninių rentgenografijos sistemų kokybės kontrolės bandymus. 

Taip pat UAB „Limeta“ medicinos technikos laboratorija atlieka licencijuotas paslaugas ir išduoda techninės būklės patikrinimo protokolus:

          medicinos prietaisų techninės būklės patikrinimas ,

          medicininių diagnostinių rentgenografijos, rentgenoskopijos, mamografijos, dantų rentgeno aparatų, kompiuterinės tomografijos aparatų ir skaitmeninių rentgenografijos sistemų technimės būklės patikrinimas,

          jonizuojančios spinduliuotės dozės galios matavimas,

          personalo saugos priemonių švino ekvivalento nustatymas,

          laboratorinių centrifūgų kalibravimas.

 

UAB „Limeta“ medicinos technikos laboratorija atlieka matavimo priemonių metrologinę patikrą ir išduoti patikros sertifikatus:

          audiometrų metrologinė patikra,

          kraujospūdžio matuoklių metrologinė patikra.

 

Daugiau informacijos: vilnius@limeta.lt